Cursos online

Designed by Freepik

Avui dia l'impuls de les tecnologies de la informació i la comunicació fa cada vegada més fàcil aprendre llengües sense anar a l'aula. Les nostres classes online són classes virtuals que es realitzen en temps real. Aquestes són una modalitat diferent de les classes presencials que oferim. L'alumne està igualment en comunicació constant amb el professor interactuant, aprenent i resolent dubtes. Durant les classes es treballen les quatre destreses lingüístiques: expressió escrita, compressió lectora, compressió auditiva i expressió oral. La dedicació del professor és total i absoluta, proporcionant-li a l'alumne, tots els documents i pàgines web perquè pugui practicar la comprensió i la lectura pel seu compte i/o amb ajuda.

Les classes es realitzen mitjançant varies vies: Skype, Zoom, Google Hangouts, GoToMeeting, etc. Utilitzem també l'eina TRELLO per realitzar un seguiment exhaustiu: enviament de tasques i correcció de deures. Els horaris són flexibles i les classes poden ser grupals i/o individuals.

Quins avantatges tenen les classes virtuals?

El sistema d'ensenyament d'una llengua estrangera presta més atenció a la gramàtica, a la lectura i a l'escriptura abans que a la conversa. Un dels avantatges d'aprendre un idioma online és la millora de la parla.

Els programes de vídeo-trucada Zoom o Skype, Hangouts o GoToMeeting, etc. mencionats anteriorment són per tant eines que ens permeten complementar i avançar de forma favorable en l'aprenentatge d'un idioma, ja que ens aporta aquest plus que necessitem alhora de potenciar una competència primordial com és el speaking.

Contacteu amb nosaltres per a més informació.

Acreditats a:

Logotip Cambridge Logotip Siele Logotip Generalitat de Catalunya Logotip Universitat de Barcelona

Associats a:

Logo Unió Empresarial del Penedès

Segueix-nos a:
You tube Instagram