Formació reglada

Curs GES

Educació secundària per a les persones adultes

El curs permet completar els ensenyaments bàsics i obtenir el títol de graduat o graduada en educació secundària obligatòria (GES).

Curs preparació CFGM

Preparació per a la prova d’accés a Cicle Formatiu de Grau Mitjà

El curs ofereix la preparació per a presentar-se a les proves d'accés als cicles de grau mitjà de formació professional, d'arts plàstiques i disseny, i d'ensenyaments esportius. Poden accedir a aquests estudis les persones que tenen més de 18 anys o bé els compleixen durant l'any natural en què inicien la formació.

Quan hi ha un motiu justificat, també hi poden accedir les persones que tenen més de 16 anys i les que els compleixen durant l'any natural en què inicien la formació.

Curs preparació CFGS

Preparació per a la prova d’accés a Cicle Formatiu de Grau Superior

El curs ofereix la preparació per a presentar-se a les proves d'accés als cicles de grau superior de formació professional, d'arts plàstiques i disseny, i d'ensenyaments esportius.

L'alumnat pot preparar la part comuna de la prova, la part específica, o totes dues.

Poden accedir a aquests estudis les persones que tenen més de 19 anys o bé els compleixen durant l'any natural en què inicien la formació.

També hi poden accedir les persones que tenen 18 anys (o els compleixen durant l'any de la formació) i tenen un títol (o el resguard d'un títol) de tècnic o tècnica del mateix grup d'itineraris al qual pertany el cicle formatiu de grau superior pel qual fan la prova d'accés.

La prova es porta a terme als instituts dependents del Departament d'Ensenyament que determinin els serveis territorials i el Consorci d'Educació de Barcelona.

Prova d’accés a la universitat per a majors de 25 i 40 anys

Preparació per a la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 i 40 anys

El curs ofereix la preparació de les persones més grans de 25 anys per a presentar-se a les proves d’accés a la universitat

Acreditats a:

Logotip Cambridge Logotip Siele Logotip Generalitat de Catalunya Logotip Universitat de Barcelona

Associats a:

Logo Unió Empresarial del Penedès

Segueix-nos a:
You tube Instagram